Skip to main content

Viết Luận Án

Bài viết chính là kết quả nghiên cứu khoa học của một cá nhân nhất định, trong đó bao gồm những đóng góp mới về lý luận thực tiễn vấn đề ở lĩnh vực chuyên môn, có giá trị riêng trong việc phát triển, gia tăng tri thức khoa học nghiên cứu và giải quyết tối đa vấn đề đặt ra. Có ba nét mà người viết cần phân biệt giữa viết luận án và viết luận văn như sau:

  • Người viết luận án là người theo học bậc tiến sỹ, còn luận văn hầu như là sinh viên năm cuối hoặc những người theo hệ Thạc Sỹ thực hiện.
  • Bài luận án có thể dài hơn rất nhiều so với bài luận văn (có thể dài gấp ba gấp bốn lần)
  • Nếu nói về kiến thức, một bài viết luận án thông thường sẽ khó hơn rấ nhiều, cần độ rộng hiểu hiểu biết về kiến thức chuyên ngành. Một luận án hoàn chỉnh sẽ yêu cầu bạn đóng góp một khám phá mới hay nét độc đáo về lĩnh vực đó, bài luận văn chắc chắn cũng có độ sâu kiến thức riêng nhưng mức độ chuyên sâu sẽ không bằng luận án. Cả 2 dạng bài này đều mất khá nhiều thời gian nghiên cứu và thực hiện tuy nhiên như vấn đề đã nói luận án có độ khó nhiều hơn so với bài luận văn
Người viết luận án là người theo học bậc tiến sỹ, còn luận văn hầu như là sinh viên năm cuối hoặc những người theo hệ Thạc Sỹ thực hiện (Nguồn: Internet)

Người viết luận án là người theo học bậc tiến sỹ, còn luận văn hầu như là sinh viên năm cuối hoặc những người theo hệ Thạc Sỹ thực hiện (Nguồn: Internet)

Cách Trình Bày Bài Luận Án

Thông thường, một bài viết luận án cũng có tối đa ba phần tương tự bài luận văn ngoài những phần cơ bản như lời cam đoan, mục lục thì người viết cần làm rõ các bước như sau:

  • Bước 1: Chọn và viết mở đầu: Để hoàn thành bước này, người viết còn có thời gian chọn lựa đề tài nghiên cứu phù hợp với nhu cầu và điều kiện của người viết hay những yêu cầu khó tính từ phía Giảng viên hướng dẫn. Người thực hiện viết nên hiểu rằng chủ đề cũng như “suối đầu nguồn” bởi chính nó sẽ là nguồn nước bao hàm những con suối nhỏ. Hay nói cách khác dễ hiểu hơn, chủ đề chính là mạch cảm xúc xuyên suốt từ đầu đến cuối bài viết luận án nghiên cứu làm dẫn chứng cho các luận cứ phục vụ luận điểm từ đó tạo ra các thanh chốt của bài nghiên cứu. Sau khi đã có chủ đề phù hợp bước tiếp theo đương nhiên là viết lời mở đầu, lời mở đầu bao trùm cả thông tin đề tài đang thực hiện, khái quát về phạm vi nghiên cứu, mục đích nghiên cứu viết luận án hướng tới những ai.
  • Bước 2: Sau khi đã chọn được đề tài viết luận hợp lí, người thực hiện biên soạn sẽ lên kế hoạch cụ thể để viết nội dung. Một bài luận án có kết quả tốt là bài luận có đầy đủ thông tin đề cập, nghiên cứu sinh phải hoàn thành một công trình nghiên cứu thể hiện rõ tính độc lập và có những kết quả nghiên cứu có tính tư duy sáng tạo nhằm đáp ứng nhu cầu xã hội và phát triển khoa học. Đây là một công trình khoa học có giá trị trong lĩnh vực chuyên ngành chứa đựng những kiến giải mới. Kết quả dựa vào ít nhất 2 bài báo cáo được công bố trên trang tạp chí khoa học chuyên ngành, thường tiến sĩ được đánh giá ở 2 cấp: cấp đơn vị và cấp quốc .
  • Bước 3: Kết thúc bài luận: Ở giai đoạn kết thúc bài luận án nên tóm gọn lại nội dung đã trình bày, không nên viết thêm luận điểm nào nữa trong phần này.
  • Bước 4: Bảo vệ luận án trước hội đồng thẩm định: Thông thường hội đồng thẩm định của luận án tiến sĩ sẽ do hiệu trưởng trường điều hành, vì bài luận án có mức độ quan trọng hơn nên người bảo vệ phải kỹ càng trong khâu chuẩn bị của mình. Tốt nhất khi trình bày bài luận tác phong quần áo phải nghiêm chỉnh, khi trình bày bài viết luận án nghiên cứu của mình nên đọc văn bản to, rõ ràng để thể hiện sự uy nghi đối với luận án và đối với hội đồng thẩm định.
Một bài luận án cũng có tối đa ba phần tương tự bài luận văn (Nguồn: Internet)

Một bài luận án cũng có tối đa ba phần tương tự bài luận văn (Nguồn: Internet)

Xem thêm: Cách Viết Luận Văn Nghiên Cứu Đạt Kết Quả Xuất Sắc

Yêu Cầu Về Hình Thức Trình Bày

Luận án được trình bày bằng văn bản khoa học, rõ ràng, sạch sẽ, bố cục chặt chẽ không rời rạc. Có quy định thống nhất bằng font chữ Times New Roman, kích cỡ chữ khuyên dùng giao động 13-14 dưới phần mềm Word, khoảng cách dòng 1,5 lines. Số trang được đánh mặc định ở phần trên (không ghi bằng chữ). Lùi vào đầu dòng 1 tab của mỗi đoạn văn, chỉ dùng header khi cần thiết, các tiểu mục của luận án được ghi bằng chữ số la mã và nhóm chữ Ả Rập. Tiêu đề của chương luôn luôn viết hoa, in đậm và căn giữa khổ giấy, tên các loài vi sinh vật, thực vật,… luôn phải ghi đúng tên Latinh và in nghiêng. Đơn vị đo lường và ký tự tuân theo hệ thống đo lường quốc tế, kỹ tự đơn vị phải thống nhất trình bày. Bài viết luận án in trên một mặt giấy A4, độ dài của bài quy định từ 120 trang đến 150 trang. Trình bày thống kê bao gồm ký tự, biểu đồ hình vẽ thống nhất  trình bày trong 1 trang giấy, cần ghi cỡ mẫu phía trên bảng nếu như sau đó cỡ mẫu được thay đổi.

Trình Bày Nguồn Tài Liệu

Nếu tác giả là người nước ngoài nên xếp tên họ theo thứ tự ABC còn nếu là người Việt Nam thì chỉ cần theo tên, không đảo ngược tên họ lên trước. Còn trong trường  cùng tên tác giả thì sắp xếp theo đúng thứ tự. Nếu có nhiều tài liệu nhưng tên tác giả giống nhau thì hãy sắp xếp theo thứ tự. Nếu tài liệu là sách báo hay luận án thì ghi đầy đủ thông tin như tên tác giả, cơ quan phát hành, năm tháng xuất bản, vị trí xuất bản. Tài liệu được tham khảo từ web, mạng xã hội thì trình bày giống nhưng phải ghi tên nguồn rõ ràng, thông tin đầy đủ, nếu như dài hơn một dòng thì hãy trình bày bài luận án sao cho khoảng cách dòng thứ 2 với dòng thứ nhất là 1cm để tiện theo dõi tài liệu hơn. Trình bày danh mục tài liệu tham khảo và được liệt kê rõ ở phần mục lục, nếu có từ hai mục trở lên bắt buộc phải bắt đầu trên một trang mới và đánh số thứ tự.

Trình bày nguồn tài liệu tham khảo cho bài luận án (Nguồn: Internet)

Trình bày nguồn tài liệu tham khảo cho bài luận án (Nguồn: Internet)

Vì luận án của nghiên cứu sinh trình Bộ Giáo dục và Đào tạo phải đảm bảo những yêu cầu cơ bản về cấu trúc theo quy định ở điều 15 Quy chế Tuyển sinh và Đào tạo. Người biên soạn phải tìm hiểu nội dung thật bài bản và khoa học. Chúc các bạn thành công trong đề tài viết luận án của chính mình!