Skip to main content

Cách Viết Luận Văn Nghiên Cứu 

Là nhiệm vụ bắt buộc đối với sinh viên tại các trường đại học, một trong những đề tài thể hiện khả năng của người biên soạn chính là cách viết luận văn nghiên cứu. Luận văn khoa học là chuyên sâu khảo sát về một vấn đề khoa học hoặc đời sống do người viết nhằm mục đích rèn luyện kỹ năng nghiên cứu khoa học.

Luận văn khoa học là chuyên sâu khảo sát về một vấn đề khoa học hoặc đời sống do một người viết nhằm mục đích rèn luyện kỹ năng nghiên cứu khoa học (Nguồn:Internet)

Luận văn khoa học là chuyên sâu khảo sát về một vấn đề khoa học hoặc đời sống do một người viết nhằm mục đích rèn luyện kỹ năng nghiên cứu khoa học (Nguồn:Internet)

 

Vấn Đề Cơ Bản Xây Dựng Luận Văn Nghiên Cứu 

  • Lựa chọn đề tài phù hợp với khả năng: Đề tài bài luận có thể do đơn vị làm việc lựa chọn hoặc cũng có thể của cá nhân tư duy nghiên cứu, tốt hết hết là do người thực hiện tự tìm hiểu, mày mò tìm kiếm vấn đề vì khi thực hiện đề tài đó sẽ theo xuyên suốt nội dung. Những ý tưởng nghiên cứu đó có thể hình thành nhờ vào quá trình học tập trên giảng đường, qua báo đài hay internet đồng thời phải thực tế, tuyệt đối không nghiên cứu những đề tài mơ hồ. Để đáp ứng cho chất lượng nghiên cứu, đề tài phải có ý nghĩa khoa học để bổ sung cho lý thuyết khô khan, từ đó xây dựng cơ sở lý thuyết mới và làm rõ một số vấn đề đang tồn dư. Chủ đề đáp ứng nhu cầu giá trị thực tiễn giúp giải quyết các vấn đề khó khăn còn vướng mắc trong hoạt động sản xuất, kinh doanh,…. Mang lại tính khả thi cho việc hoàn thành đề tài như cơ sở lý luận, thực trạng vấn đề nếu cần cũng có thể hướng dẫn khoa học vào chủ đề thực tế. Việc đặt tên đề tài rất quan trọng vì đề tài chỉ rõ đối tượng và bao hàm phạm vi nghiên cứu. Tất nhiên tên đề tài phải ngắn gọn, súc tích, ít chữ nhất có thể nhưng chứa đựng được nội dung mà người thực hiện nghiên cứu đề cập.
Việc đặt tên đề tài rất quan trọng vì đề tài chỉ rõ đối tượng và bao hàm phạm vi nghiên cứu (Nguồn: Internet)

Việc đặt tên đề tài rất quan trọng vì đề tài chỉ rõ đối tượng và bao hàm phạm vi nghiên cứu (Nguồn: Internet)

  • Xây dựng đề cương và lên kế hoạch nghiên cứu: Trên cơ sở chủ đề đã được thông qua, người viết xác định đối tượng để tiến hành lên đề cương rõ ràng. Đây cũng chính là bố cục của luận văn gồm các chương, mục lục phản ánh nghiên cứu và phạm vi đối tượng cá nhân muốn nhấn mạnh. Đối với bài luận văn khoa học đề cương ngoài các phần quen thuộc như mở đầu, kết thúc người thực hiện cần thực hiện 3 chương như sau:

Chương 1: chương này thường đề cập tới các vấn đề chung như khái niệm, vai trò, ý nghĩa để hoàn thành cách viết luận văn nghiên cứu. Ở giai đoạn đầu này thường khái quát hoá các lý thuyết có liên quan tới vấn đề mà cá nhân đang tiến hành nghiên cứu.

Chương 2: Chú trọng nhiều tới phân tích tình hình thực tiễn, nói rõ thực trạng và nguyên nhân của vấn đề. Song vào đó, người viết có thể thẳng thắn nêu lên những khuyết điểm, các vấn đề yếu kém thực trạng.

Chương 3: Lên giải pháp mục tiêu hay dự báo tình hình phát triển và chỉ rõ phương hướng phát triển, trong giai đoạn cuối cùng này không nên có mục lớn.

Xem thêm: Cách Viết Luận Văn Tiếng Anh Đạt Điểm Tối Đa

Những Điều Lưu Ý Khi Viết Luận Văn Nghiên Cứu Khoa Học

  •  Trình đề cương cho người hướng dẫn: Sau khi sinh viên soạn đề cương cụ thể, sinh viên sẽ gặp người hướng dẫn để xin ý kiến về bản phác thảo của mình. Người hướng dẫn có trách nhiệm góp ý, chỉnh sửa và bổ sung cho đề cương nhằm đảm bảo tính chuẩn xác của chủ đề mà cá nhân đã lựa chọn. Trên cơ sở hỗ trợ đó người thực hiện nghiên cứu làm bài luận có thể dựa vào nội dung được hỗ trợ sửa chữa và hoàn thiện bản đề cương chuẩn bị cho bước tiếp theo.
  •  Viết nội dung bài luận: Khi đã có tương đối bản thảo đang nghiên cứu, có thể tiến hành theo cách viết luận văn nghiên cứu. Ở giai đoạn được xem như cốt lõi vấn đề này cần ghi chép và lưu trữ tỉ mỉ, phải nhớ rằng chủ đề mà cá nhân đã lựa chọn luôn là mạch cảm xúc chạy xuyên suốt bài luận.
  •  Sưu tầm tài liệu: Thông tin tài liệu để dùng nghiên cứu có thể tìm thấy qua các trang mạng xã hội Internet, cơ quan báo đài truyền thông cũng có thể từ sách vở thư viện học tập thậm chí là người thân, bạn bè,… Trong quá trình tìm nguồn tham khảo phù hợp phỉ ghi chép những thông tin quan trọng như tên tác giả, tạp chí hay báo đã phát hành số nào, mục nào.
Khi đã có tương đối bản thảo đang nghiên cứu, có thể tiến hành viết luận văn nghiên cứu khoa học (Nguồn: Internet)

Khi đã có tương đối bản thảo đang nghiên cứu, có thể tiến hành theo cách viết luận văn nghiên cứu (Nguồn: Internet)

 

  •  Chỉnh sửa nội dung: Sau khi hoàn thiện tất cả các bước ở trên, người thực hiện cách viết luận văn nghiên cứu khoa học cần kiểm tra lại tất cả trước khi chuyển tới Giảng viên hướng dẫn, bởi vì bài luận được thực hiện trên máy tính nên cần chú trọng tới chính tả, kích cỡ, font chữ, khoảng cách lề. Lưu ý khi thực hiện bài luận câu từ phải được tốt kiệm một cách tối đa, vì sau khi thực hiện nội dung bài luận bước cuối cùng sẽ là truyền đạt nội dung tới người đọc, nếu câu chữ quá mơ hồ sẽ thất bại trong việc dẫn dắt nội dung, khiến cho bài luận có kết quả không cao.
  •  Bảo vệ luận văn trước hội đồng thẩm định: Sau khi sinh viên đã viết xong bài luận bắt buộc phải bảo vệ trước hội đồng thẩm định do Hiệu trưởng hay Bộ trưởng các cấp có thẩm quyền. Tuỳ vào đơn vị quyết định khoá luận có thể được bảo vệ đánh giá hay chấm.

Cách viết luận văn nghiên cứu tốt là không những đáp ứng nội dung hay và phải có cách trình bày bài luận đầy đủ, bố cục cân đối. Ngoài ra đề tài chọn lựa mới mẻ, có tính thời sự, người viết luôn có những ý tưởng sáng tạo và độc lập, cần cù, chịu khó và say mê dù đề tài của mình chọn có gặp vướng mắc gì.