Skip to main content

Viết Luận Văn

Đối với những bạn sinh viên hay học viên cao học, luận văn là một trong những bài tập cuối khóa thường xuyên phải làm. Riêng mỗi bài luận văn thạc sĩ hay tiến sĩ sẽ có những quy trình khác nhau, tuy nhiên sẽ không phải dễ dàng để thực hiện một bài viết luận văn đạt điểm cao vì quy trình của chúng rất phức tạp. Thế nên bài viết này sẽ giúp các bạn hiểu cấu trúc bài luận văn để có bài luận đi đúng vào trọng tâm, đạt điểm cao. 

Mỗi bài viết luận văn là giúp mọi người phân tích, đánh giá và nêu rõ những mặt thành công và mức độ thành công của các công trình nghiên cứu từ đó tạo ra những quan điểm, luận điểm đã được thừa nhận rộng rãi, cơ sở lý thuyết và phương pháp nghiên cứu đã được sử dụng trong những công trình nghiên cứu này.

viết luận văn

Luận văn phân tích, đánh giá của các công trình nghiên cứu(Nguồn ảnh: Internet)

Người viết luận văn cần đáp ứng đầy đủ tiến trình cho cách viết luận văn tốt nghiệp được tiến hành qua các quy trình sau:

  • Phân tích các giả thuyết: Trong các đề tài nghiên cứu thường có nhiều giả thuyết và được tác giả nghiên cứu, chứng minh bằng các dữ liệu, luận cứ theo từng giả thuyết cụ thể. Đối với bài viết luận văn cần thể hiện rõ quan điểm nghiên cứu. Việc đặt ra giả thuyết là một trong những vấn đề quan trọng trong vấn đề nghiên cứu được đưa ra.
  • Nghiên cứu từ cơ sở lý luận đến thực tiễn: Cần nêu, phân tích cơ sở lý thuyết của đề tài, nêu và phân tích các giả thuyết nghiên cứu cũng như xác định làm rõ một số khái niệm cơ bản có liên quan đến đề tài nghiên cứu. Kết quả của việc phân tích làm rõ cơ sở lý thuyết và cơ sở lý luận đó là đưa ra được một khung phân tích, gồm: 

Câu hỏi nghiên cứu→  Lý thuyết nghiên cứu → Giả thuyết nghiên cứu→  Kết quả nghiên cứu (dự định)

  • Lập kế hoạch thực hiện đề tài
  • Viết
  • Biên tập
viết luận van

Viết luận văn cần đáp ứng đầy đủ tiến trình (Nguồn ảnh: Internet)

Mỗi bước đều  rất quan trọng trong quá trình thực hiện. Khi viết bài viết luận văn cần tham khảo phần hướng dẫn cách viết luận văn. Sử dụng các đề mục nghiên cứu theo hướng chủ đề luận văn, tạo dựng các luận điểm chính nếu bạn thấy có ích. Hãy chú ý đến việc sử dụng bảng hỏi trong nghiên cứu định tính, hoặc các nghiên cứu liên quan: phỏng vấn sau, cơ sở thực tiễn, cơ sở lý luận. Ngoài ra, trong cách viết chủ đề cần nắm rõ quan điểm mà bạn đưa ra trong từng đoạn và lý do tại sao. 

viết luận văn

Quy trình xây dựng nội dung cần chuẩn bị tất cả những câu hỏi(Nguồn ảnh: Internet)

Song song đó, đối với việc biên tập bài viết luận văn cần kiểm tra các lỗi chính tả, ngữ pháp và dấu chấm câu. Có thể đi kèm việc kiểm tra nội dung, chúng ta có thể sử dụng công cụ kiểm tra ngữ pháp và chính tả và một số lỗi đang mắc phải trong bài viết luận văn. Riêng với phần mục tài liệu tham khảo, cần trích dẫn các tài liệu tham khảo đúng và thống nhất. Việc trích dẫn tài liệu tham khảo không đồng nhất có thể làm cách viết luận văn tốt nghiệp đó đi sai hướng nghiên cứu, người chấm và người đọc sẽ nên trong quá trình tìm hiểu nghiên cứu và biên tập tổng thể, hãy tìm hiểu, đề cập đến việc kiểm tra toàn bộ bài luận.

Cấu trúc cơ bản trong cách viết luận văn tốt nghiệp

  • Giới thiệu/mở đầu: Đây là một phần quan trọng. Phần mở đầu nên dẫn dắt người đọc đến chủ đề nghiên cứu, nhận diện trọng tâm hay mục đích của bài viết luận văn. Xây dựng rõ hướng phạm vi nghiên cứu, kết thúc bằng việc tạo ra quan điểm chính cho mỗi chủ đề nghiên cứu.
  • Phần thân/nội dung: Sau phần mở đầu thì việc lập nội dung sẽ đẩy mạnh hướng phát triển cho bài viết luận văn. Phần này chú trọng khai thác phạm vi nhiều đoạn văn và mỗi đoạn có sự liên kết. Cần sử dụng tốt những câu chủ đề ở đầu các đoạn và cấu trúc đoạn văn cần liên kết chặt chẽ.
  • Phần kết luận: là một đoạn quan trọng trong của bài viết luận văn của bạn. Nó thường là một đoạn dài và nên phản ánh lại những gì mà chúng ta  đã đề cập cũng như phân tích trong quá trình nghiên cứu trên, từ đó tóm tắt những gì chúng ta xây dựng toàn bộ ở phần nội dung khi đã nói trong bài viết luận văn từ đó khẳng định lại ý chính của bài viết.

Ngoài ra, về mặt trình bày, bài viết được trình bày chuyên nghiệp, rõ ràng, và dễ đọc là chìa khóa giúp sinh viên, học viên cao học đạt điểm cao. Hãy luôn luôn xem lại những tóm tắt của môn học để có được những hướng dẫn cách viết luận văn cụ thể từ giảng viên của bạn. Nếu chưa rõ, hãy hỏi lại giảng viên, đưa câu hỏi này lên diễn đàn hoặc hỏi người phụ trách chấm bài tiểu luận. Có thể những sinh viên khác cũng có những câu hỏi tương tự, hoặc có lẽ câu hỏi mà bạn sắp đặt ra đã được trả lời trên diễn đàn của lớp.

viết luận văn

Xem lại những tóm tắt của môn học để có được những hướng dẫn cụ thể (Nguồn ảnh: Internet)

Tóm lại, thông qua bài viết này, sẽ giúp bạn giải đáp những lo lắng và thắc mắc về vấn đề viết luận văn để đạt được một bài viết luận văn thật hoàn chỉnh. Mong rằng khi bạn xem qua bài viết này bạn sẽ hiểu và tìm được hướng viết luận văn đúng đắn thông qua việc hướng dẫn cách viết luận văn , đáp ứng được những nhu cầu và mong muốn của bạn, vừa tạo ra kết quả cao mà tránh được những sự “khó tính” của các giảng viên hay hội đồng chấm bài.