Skip to main content

Tiểu Luận Chủ Nghĩa Xã Hội

Cũng như các môn học đại cương khác như Triết, Kinh tế chính trị Mác-lênin, Giáo dục thể chất  Giáo dục thể chất cũng là một môn học bắt buộc dành cho sinh viên hệ đại học, cao học,… Vì vậy việc nghiên cứu làm tiểu luận chủ nghĩa xã hội là một điều bắt buộc cho sinh viên nếu muốn hoàn thành học phần trên, thông qua bài tập tiểu luận, Giảng viên có thể đánh giá khả năng lãnh tụ kiến thức cũng như khả năng tổng hợp vấn đề của người học.

 

Bố Cục Bài Tiểu Luận Chủ Nghĩa Xã Hội 

Bên cạnh những nội dung thiết yếu như lời cảm ơn, lời cam đoan, phụ lục một bài tiểu luận chủ nghĩa xã hội sẽ bao gồm những phần sau:

  • Mục lục (nên có)
  • Phần mở đầu bao giờ cũng đóng vai trò như một bản tóm tắt của bất kì bài tiểu luận nào, giúp cho người đọc có những thông tin bao hàm về nội dung chạy xuyên cả đề tài. Thông thường phần này sẽ có những nội dung chính như lý do chọn lựa đề tài, mục đích nghiên cứu, áp dụng những phương pháp nghiên cứu nào.
  • Phần nội dung chính được ví như “trái tim” của bài tiểu luận. Trông nội dung, người viết có thể chia ra những luận cứ nhỏ bổ sung cho luận điểm lớn tạo ra nội dung nghiên cứu. Hay nói cách khác phần nội dung chính là phần quan trọng nhất của một bài luận, thể hiện công sức và quá trình nghiên cứu chuyên sâu. Tuỳ vào nội dung đề tài mà các phần nhỏ phải được đánh số thứ tự 1,2 hoặc các mục làm thành chương
  • Kết luận chính là tóm tắt lại vấn đề và phương hướng giải quyết vấn đề trọng tâm của đề tài đang nghiên cứu. Song vào đó phải nêu lên ý nghĩa thực tiễn và đề ra những gì còn tồn đọng ở hiện tại và phương án giải quyết, phát triển vấn đề.
  • Tài liệu tham khảo trong tiểu luận chủ nghĩa xã hội không có gì khác với những môn học khác. Mấu chốt là bạn buộc đưa ra những nguồn tài liệu tham khảo có nguồn rõ ràng và cách sắp xếp tài liệu hợp lý.

Tương tự bố cục, bài tiểu luận chủ nghĩa xã hội cũng có những quy định về hình thức như sau:

  • Bài tiểu luận có độ dài từ 20-25 trang giấy, không bao gồm lời cảm ơn, mục lục,…
  • Giãn cách 1.5, size chữ phù hợp 14, font chữ thông dụng là Times New Roman
  • Căn lề trái 3cm, lề phải 2cm, căn lề trên và lề dưới đều là 2cm
  • Tất cả các đoạn đều phải cách vào 1 tab, đánh số trang từ trang mở đầu
Bố cục tiểu luận chủ nghĩa xã hội gồm các phần đã nêu trên (Nguồn: Internet)

Bố cục tiểu luận chủ nghĩa xã hội gồm các phần đã nêu trên (Nguồn: Internet)

Phương Pháp Nghiên Cứu Tiểu Luận Chủ Nghĩa Xã Hội 

Phương pháp viết tiểu luận chủ nghĩa xã hội kết hợp giữa lịch sử và logic: Là phương pháp đặc trưng và quan trọng của chủ nghĩa xã hội, phương pháp này dựa vào cơ sở tư liệu thực tế của lịch sử. Phân tích lịch sử để rút ra nội dung. Từ đó rút ra được logic của quá trình lịch sử và sự phát triển của phương thức sản xuất.

Phương pháp khảo sát và phân tích về mặt chính trị xã hội dựa theo các điều kiện kinh tế- xã hội: Đây là phương pháp nghiên cứu có tính chất đặc thù cao, lưu ý khi nghiên cứu, khảo sát thực tế cần có sự nhạy bén về chính trị xã hội trước tất cả các hoạt động và quan hệ xã hội.

Phương pháp so sánh này nhằm mục đích là sáng tỏ nét tương đồng và sự khác biệt trên phương diện chính trị – xã hội giữa 2 phương thức sản xuất chủ nghĩa tư bản và chủ nghĩa xã hội.

Xem thêm: Viết luận văn đạt điểm tối đa

Sử dụng nhiều phương pháp nghiên cứu cụ thể có tính liên ngành khoa học xã hội như sơ đồ, mô hình hoá để nghiên cứu các khía cạnh về chính- xã hội

Những phương pháp để hoàn thành bài viết tiểu luận (Nguồn: Internet)

Những phương pháp để hoàn thành bài viết tiểu luận (Nguồn: Internet)

Đối Tượng Nghiên Cứu Viết Tiểu Luận Xã Hội

Chủ nghĩa xã hội khoa học trực tiếp nghiên cứu luận chứng sứ mệnh lịch sử giai cấp công nhân, những điều kiện và con đường nào để giai cấp công nhân hoàn thành sứ mệnh của nó nhanh nhất có thể. Viết tiểu luận chủ nghĩa xã hội cũng chỉ ra những luận xứ chính trị và xã hội rõ ràng để khẳng định mạnh mẽ sự thay thế tất yếu của chủ nghĩa tư bản bằng chủ nghĩa xã hội. Làm tiểu luận chủ nghĩa xã hội là sự kết hợp giữa triết và và kinh tế chính trị học mác xít. Tức là, chủ nghĩa bài viết luận giải quyết cho câu hỏi: “ Bằng con đường để thực hiện bước chuyển mạnh mẽ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội.Chủ nghĩa xã hội khoa học cũng luận giải về phương hướng và nguyên tắc của chiến lược về con đường và các hình thức đấu tranh của giai cấp công nhân, nguyên tắc tổ chức và hình thành hệ thống chính trị của giai cấp công nhân. Nhiệm vụ sau khi bài tiểu luận chủ nghĩa xã hội hoàn thiện là phê phán, đấu tranh bác bỏ những trào lưu, tư tưởng phản động, chống chủ nghĩa xã hội và bảo vệ sự trong sáng của chủ nghĩa Mác- Lênin đặc biệt là thành quả của cách mạng xã hội.

Chủ nghĩa xã hội khoa học trực tiếp nghiên cứu luận chứng sứ mệnh lịch sử giai cấp công nhân (Nguồn: Internet)

Chủ nghĩa xã hội khoa học trực tiếp nghiên cứu luận chứng sứ mệnh lịch sử giai cấp công nhân (Nguồn: Internet)

Thông qua nội dung vừa chia sẻ, hy vọng mang đến cho quý bạn đọc những thông tin thiết thực khi bạn đang tìm hiểu về chủ đề viết tiểu luận chủ nghĩa xã hội. Nếu bạn đang loay hoay không biết bài tiểu luận của mình đã mang đầy đủ bao hàm tốt chưa thì bài viết sẽ giúp bạn trả lời nỗi băn khoăn của cá nhân.