Skip to main content

Cách Viết Tiểu Luận Đường Lối Cách Mạng

Như chúng ta đã biết, viết tiểu luận là dạng bài tập nghiên cứu chuyên sâu, thông thường đề tài là các vấn đề mở khá phong phú như tâm lý, xã hội,… Thế nhưng cũng có những chủ đề nghiên cứu chính môn học ví dụ như chủ đề cách viết tiểu luận đường lối cách mạng là một trong những đề bài luận khá khó, đòi hỏi phải có kiến thức về chính trị, là dạng đề tài nghiên cứu về hệ thống quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng trong giai đoạn cách mạng  giải phóng dân tộc thống nhất dân tộc. Nhờ vào sự lãnh đạo tài tình của chủ tịch Hồ Chí Minh lúc bấy giờ đã mang lại sự sáng suốt, đường lối rạch ròi chủ Đảng đã giúp Nước nhà bảo vệ nền độc lập. Cách viết tiểu luận đường lối cách mạng chính là bài kiểm mà Giảng viên thường dùng để test kiến thức và khả năng nghiên cứu của người học, nội dung cơ bản của bài luận gồm những phần như sau:

 • Cương lĩnh đấu tranh giành độc lập
 • Đường lối đấu tranh giành đất nước
 • Kế hoạch kháng chiến chống lại sự xâm lược thực dân Pháp và đế quốc Mỹ
 • Xây dựng hệ thống chính trị đối nội và đối ngoại
 • Phương hướng xây dựng, phát triển nền văn hoá và định hướng giải quyết các vấn đề xã hội
Cách viết tiểu luận đường lối cách mạng chính là bài kiểm mà Giảng viên thường dùng để test kiến thức và khả năng nghiên cứu của người học (Nguồn: Internet)

Cách viết tiểu luận đường lối cách mạng chính là bài kiểm mà Giảng viên thường dùng để test kiến thức và khả năng nghiên cứu của người học (Nguồn: Internet)

Cách Lập Dàn Ý Cho Bài Luận

 1. Lời mở đầu cho tiểu luận đường lối cách mạng: Nguyễn Ái Quốc- Hồ Chủ Tịch là một trong những nhân vật lịch sử có đóng góp to lớn đến công cuộc đấu tranh giành lại độc lập cho dân tộc, Người đã tạo nền móng cũng như đường lối cách mạng giúp nước nhà kháng chiến thắng thợi, điều đặc biệt hơn cả là ngay trong quá trình thành lập nước Cộng hoà Xã Hội, vị Lãnh tụ có những đóng góp vô cùng to lớn, quan trọng và thiết thực.
 2. Các luận cứ tạo thành luận điểm đó gọi là nội dung, luận cứ nhỏ có thể chia ra thành từng chương nêu rõ hoàn cảnh lịch sử, sơ lược hình thành đường lối chính trị, mục tiêu hoạt động của lối đi đó là gì? Nêu sự đóng góp to lớn của Nguyễn Ái Quốc như lựa chọn con đường đúng đắn để giải phóng dân tộc, hệ thống lý luận, cơ sở pháp lý của đường lối cách mạng do Đảng và Hồ Chí Minh cầm quyền, định hướng phát triển, cơ cấu vai trò và nhiệm vụ của của Đảng ta…
 3. Kết luận: Như vậy đường lối cách mạng của Đảng đã có những bước đi phù hợp, định hướng đúng đắn giúp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Qua nhiều thời kỳ, dưới sự dẫn dắt tài tình của Bác Hồ, Đảng ta đã hoàn thành sứ mệnh của dân tộc và tiến tới xây dựng Chủ Nghĩa Xã Hội.
 4. Danh mục tài liệu: Lên bảng thống kê tài liệu, ký tự, hình vẽ, biểu đồ có chú thích
Qua nhiều thời kỳ, dưới sự dẫn dắt tài tình của Bác Hồ, Đảng ta đã hoàn thành sứ mệnh của dân tộc và tiến tới xây dựng Chủ Nghĩa Xã Hội (Nguồn: Internet)

Qua nhiều thời kỳ, dưới sự dẫn dắt tài tình của Bác Hồ, Đảng ta đã hoàn thành sứ mệnh của dân tộc và tiến tới xây dựng Chủ Nghĩa Xã Hội (Nguồn: Internet)

Hướng Dẫn Chi Tiết Cách Viết Tiểu Luận Đường Lối Đạt Kết Quả 

 1. Nắm rõ cấu trúc bài: Bài tiểu luận đường lối yêu cầu 1 trình tự logic, trình bày cẩn thận gồm 6 phần như sau:
 • Bìa chính, phụ
 • Mục lục, phụ lục
 • Nhận xét của giảng viên
 • Lời cảm ơn, cam đoan
 • Nội dung, kết luận
 • Bảng thống kê

Mỗi phần nên trình bày trong một trang mới thể hiện sự phân cách nội dung rõ ràng. Tùy theo sự hướng dẫn của giảng viên hỗ trợ mà cách viết tiểu luận đường lối cách mạng có thể bỏ đi một số phần.

2. Tìm đề tài nghiên cứu: Tìm và phân tích đề tài là một trong những khâu quan trọng giúp người thực hiện chính xác nội dung. Nếu đề tài phân tích kỹ lưỡng sẽ giúp tác giả có thể đi sâu mà không vướng mắc lỗi “lạc đề”

3. Lập dàn ý: Bước này góp phần không nhỏ đến thành công của bài tiểu luận, khi bạn hoàn thành tốt việc sắp xếp ý chính không còn gian nan nữa, hãy viết ra những gì đang nghĩ ra giấy ngay, bạn cũng có thể làm 1 bản trù bị và nhờ đội ngũ hỗ trợ xem đã đủ chính xác chưa sau đó mới bắt tay vào làm bản chính. Và như vậy, dàn ý càng chi tiết thì việc viết nội dung càng dễ  và có liên kết chặt chẽ.

4. Viết nội dung chính: Đây là cốt lõi của toàn bộ đề tài tiểu luận. Như đã nói phần này được cấu tạo dựa vào 3 nội dung chính như mở bài, thân bài, kết thúc tương tự giống với văn nghị luận. Cách viết tiểu luận đường lối cách mạng tại mỗi phần có thể khác nhau nên các bạn bám chặt vào sự hướng dẫn của giảng viên để được giải thích rõ ràng.

XEM THÊM: TUYỆT CHIÊU ĐỂ SỞ HỮU CHỦ ĐỀ VIẾT TIỂU LUẬN HAY

Một Số Đề Tài Tiểu Luận Đường Lối Cách Mạng Hay

 • Tiểu luận môn đường lối cách mạng
 • Bài tiểu luận đường lối cách mạng của Đảng Cộng Sản Việt Nam
 • Khái quát sự hình thành và phát  đường lối cách mạng
 • Phân tích chủ trương đưa ra đề hướng cách mạng
 • Nêu rõ cương lĩnh đấu tranh chính trị của Đảng 
 • Thực tiễn vận dụng tư tưởng cách mạng
 • Yếu tố đặc trưng của mô hình đường lối cách mạng
 • Thành tựu và hạn chế của Đảng trong công cuộc đường lối cách mạng
 • Khó khăn và giải pháp của Đảng lúc bấy giờ
 • Cơ cấu lãnh đạo của bộ máy nhà nước
 • Tính tất yếu trong việc chuyển đổi từ Nước Cộng Sản sang Cộng Hoà Xã Hội
Cách viết tiểu luận đường lối cách mạng tại mỗi phần có thể khác nhau nên các bạn bám chặt vào sự hướng dẫn của giảng viên để được giải thích rõ ràng (Nguồn: Internet)

Cách viết tiểu luận đường lối cách mạng tại mỗi phần có thể khác nhau nên các bạn bám chặt vào sự hướng dẫn của giảng viên để được giải thích rõ ràng (Nguồn: Internet)

Trên đây là những tài liệu về cách viết tiểu luận đường lối cách mạng bài viết đã biên soạn, nếu như bạn bận rộn và không có thời gian tìm hiểu hãy xem như đây là nguồn tài liệu hỗ trợ giúp bạn có bài viết về môn học này.