Bạn gặp khó khăn với việc viết tiểu luận môn tư tưởng? Bạn chưa có định hướng đề tài? Tham khảo ngay những gợi ý đề tài viết tiểu luận môn Tư tưởng từ Vietnhanh Skip to main content

Tư tưởng Hồ Chí Minh là môn học bắt buộc của hầu như mọi sinh viên trên ghế giảng đường. Rất nhiều sinh viên cảm thấy “sợ hãi” với môn học này. Phần là vì khối lượng kiến thức lý thuyết đồ sộ, phần là vì môn học yêu cầu viết tiểu luận. Viết tiểu luận môn tư tưởng nói riêng hay những môn học khác nói chung gây không ít thách thức cho các bạn sinh viên. Bạn gặp khó khăn với việc viết tiểu luận môn tư tưởng? Bạn chưa có định hướng đề tài? Tham khảo ngay những gợi ý đề tài tiểu luận môn Tư tưởng từ Vietnhanh nhé!

Vietnhanh.vn cung cấp dịch vụ viết tiểu luận môn tư tưởng

1. Tổng quan về tiểu luận tư tưởng Hồ Chí Minh

Tiểu luận tư tưởng Hồ Chí Minh là một bài tập lớn, nghiên cứu về hệ thống các quan điểm của Hồ Chí Minh. Sinh viên viết tiểu luận môn tư tưởng cần đưa ra quan điểm về một vài khía cạnh của tư tưởng Hồ Chí Minh để làm rõ hơn giá trị của môn học. 

2. Các chủ đề mà tiểu luận tư tưởng xoay quanh

Để định hướng cho việc lựa chọn đề tài, bạn cần làm rõ khía cạnh tư tưởng mà bạn muốn nghiên cứu. Đây là bước xác định chủ đề viết tiểu luận môn tư tưởng. Dựa theo đề cương môn học, có thể phân chia các chủ đề như sau:

 • Tiểu luận về tư tưởng đạo đức

Hồ Chí Minh quan niệm đạo đức là nền tảng và là sức mạnh của người cách mạng. Đạo đức cách mạng là yếu tố then chốt giúp hoàn thành được nhiệm vụ cách mạng vẻ vang. 

 • Tiểu luận về tư tưởng văn hóa 

Trong tư tưởng Hồ Chí Minh, văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, là động lực để đất nước phát triển bền vững. Đây được xem là tinh thần yêu nước, lòng nhân ái khoan dung, đức tính cần cù sáng tạo, dũng cảm chiến đấu. 

 • Tiểu luận về tư tưởng đạo đức cách mạng 

Đạo đức cách mạng trong tư tưởng Hồ Chí Minh là sự giao thoa tư duy biện chứng của chủ nghĩa Mác – Lênin và tư duy khoa học. Trên cơ sở chắt lọc truyền thống đạo đức tốt đẹp của dân tộc và tinh hoa đạo đức của nhân loại, Người đã phát triển và những giá trị tư tưởng đạo đức mới phù hợp với điều kiện Việt Nam. 

 • Tiểu luận về tư tưởng xây dựng Đảng

Vận dụng vào chỉnh đốn Đảng sẽ góp phần to lớn vào công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.

 • Tiểu luận về tư tưởng đoàn kết quốc tế

Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, đoàn kết quốc tế chứa đựng nhiều nội dung phong phú, được trình bày một cách nhất quán và rõ ràng. Đó chính là những định hướng, cơ sở lý luận cũng như nền tảng quan trọng cho việc hoạch định và thực thi đường lối, chính sách đối ngoại Việt Nam. 

3. Gợi ý đề tài viết tiểu luận môn tư tưởng

Tiêu chí chọn đề tài viết tiểu luận môn tư tưởng

Một đề tài  được đánh giá cao cần đáp ứng những tiêu chí sau:

 • Phù hợp với yêu cầu của môn học và yêu cầu của giảng viên
 • Nguồn tài liệu, thông tin tham khảo phong phú, dễ tiếp cận
 • Hợp thời, có tính ứng dụng cao

Danh sách 20 đề tài gợi ý viết tiểu luận môn tư tưởng

 1. Vai trò của chủ nghĩa Mác – Lênin đối với quá trình hình thành và phát triển của tư tưởng Hồ Chí Minh
 2. Cơ sở hình thành và quá trình phát triển của tư tưởng Hồ Chí Minh
 3. Chủ trương Hồ Chí Minh trong thực hiện cơ cấu hàng hóa nhiều thành phần trong thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam
 4. Phân tích tính tất yếu của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội tại Việt Nam
 5. Phân tích những vấn đề cơ bản trong chiến lược đoàn kết quốc tế – Tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề đoàn kết quốc tế
 6. Tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc. Liên hệ tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc trong giai đoạn hiện nay
 7. Khái niệm “con người” trong tư tưởng Hồ Chí Minh
 8. Dựa trên cơ sở lý luận và thực tiễn, chứng minh quan điểm: “Vì lợi ích mười năm phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm phải trồng người”
 9. Tìm hiểu quan điểm tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề con người và chiến lược trồng người – Vận dụng quan điểm vào việc phát triển giáo dục đào tạo tại Việt Nam
 10. Tư tưởng Hồ Chí Minh về cách mạng giải phóng dân tộc. Liên hệ đối với cuộc cách mạng Việt Nam
 11. Những giá trị đặc trưng của tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc và đoàn kết quốc tế
 12. Tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc: “Muốn cứu nước và giải phóng dân tộc không có con đường nào khác ngoài con đường cách mạng vô sản”
 13. Tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề tôn giáo. Liên hệ tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề tôn giáo trong giai đoạn hiện nay
 14. Tư tưởng Hồ Chí Minh về việc kết hợp sức mạnh dân tộc và sức mạnh thời đại
 15. Tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc trong điều kiện nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay
 16. Tư tưởng Hồ Chí Minh về sự thống nhất giữa bản chất giai cấp công nhân với tính nhân dân và tính dân tộc đối với Việt Nam
 17. Ý nghĩa của việc hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh về Nhà nước dân chủ nhân dân ở Việt Nam
 18. Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Liên hệ sinh viên Việt Nam hiện nay
 19. Những nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc. Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc trong công cuộc đổi mới hiện nay
 20. Tư tưởng Hồ Chí Minh và những giá trị và ý nghĩa của việc học tập tư tưởng Hồ Chí Minh

4. Liên hệ với chúng tôi

Trên đây là những gợi ý tiêu đề của vietnhanh.vn cho tiểu luận môn tư tưởng. Hy vọng sẽ tháo gỡ được phần nào những băn khoăn về việc đề tài để viết tiểu luận môn tư tưởng.

Nếu cần tư vấn hay quan tâm tới dịch vụ thuê viết tiểu luận. Các bạn có thể liên hệ trực tiếp với nhân viên tư vấn qua hotline: 0972.003.239. Chúng tôi mong rằng trong tương lai sẽ được đồng hành và phục vụ quý bạn. Xin cảm ơn vì các bạn đã chú ý theo dõi!