Skip to main content

Để hoàn thành được bài tiểu luận tốt, hiểu rõ cấu trúc viết 1 bài tiểu luận là điều vô cùng quan trọng. Với các bạn sinh viên ngành khoa học, dạng bài tiểu luận khoa học là dạng bài khá quen thuộc. Tuy nhiên đối với các bạn sinh viên năm nhất, tiểu luận khoa học lại là một bài tập “khó nhằn”. Do đó 

Do đó, phải nắm rõ được cấu trúc viết 1 bài tiểu luận khoa học, thì việc viết bài luận sẽ rõ ràng và dễ dàng hơn rất nhiều.

1. Bài tiểu luận khoa học là gì?

Tiểu luận khoa học là dạng bài viết nêu lên một quan điểm, mooth vấn đề nghiên cứu hoặc một phát hiện mới về một chủ đề mà tác giả muốn trình bày. Đề tài tiểu luận có thể do bạn đề xuất hoặc lựa chọn gợi ý từ giảng viên.
Mỗi bài viết tiểu luận thường có độ dài khác nhau, tùy thuộc vào từng môn học hoặc yêu cầu của giảng viên. Thông thường, một bào tiểu luận sẽ có độ dài khoảng 15 – 25 trang.

1.	Bài tiểu luận khoa học là gì?

Bài tiểu luận khoa học là gì?

2. Cấu trúc viết 1 bài tiểu luận khoa học

Cũng như một bài luận, cấu trúc 1 bài tiểu luận khoa học được chia làm 3 phần: Mở bài, Thân bài (Phần nội dung), Kết bài (Kết thúc bài luận). Tuy nhiên, để giúp sinh viên có thêm kỹ năng và quen dần với luận văn tốt nghiệp, các bài tiểu luận thường được giảng viên yêu cầu viết theo dạng tiểu luận báo cáo. Với dạng bài này, cấu trúc viết 1 bài tiểu luận khoa học thường có thêm phần mục lục ở đầu và tài liệu tham khảo ở cuối bài luận.

Cấu trúc viết 1 bài tiểu luận khoa học

Cấu trúc viết 1 bài tiểu luận khoa học

2.1. Cấu trúc viết 1 bài tiểu luận khoa học: Phần mở bài

Phần mở bài của 1 bài tiểu luận phải trả lời được câu hỏi:

 • Tính cấp thiết của đề tài: Tại sao bạn lại chọn đề tài này để nghiên cứu? Đề tài này giải đáp được những vấn đề trong thực tiễn, xã hội?
 • Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu: Bạn cần xác định được mục đích nghiên cứu của đề tài? Và hành động của bạn để nghiên cứu đề tài đó?
 • Đối tượng và phạm vi nghiên cứu: Đối tượng nghiên cứu đề tài này là ai? Cái gì?
 • Phạm vi: phạm vi không gian, phạm vi thời gian.
 • Phương pháp nghiên cứu.
 • Cơ sở lý luận nào để bạn quyết định thực hiện đề tài đó?
 • Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của đề tài: Đóng góp đề tài trong cơ sở lý luận và trong thực tiễn có thể áp dụng được.

2.2. Cấu trúc viết 1 bài tiểu luận khoa học: Phần thân bài

Phần thân bài là phần quan trọng nhất trong cấu trúc viết 1 bài tiểu luận khoa học. Phần thân bài nêu các kết quả đã thực hiện được trong quá trình nghiên cứu.
Để đạt được hiệu quả cao, các đoạn văn trong phần thân bài phải đảm bảo 3 tính chất quan trọng sau:

 • Tính thống nhất: tập trung vào nội dung chính, vấn đề chính đã nêu ở phần mở bài.
 • Sự phát triển ý: Sự phát triển ý được thực hiện bằng cách đưa ra các bằng chứng: quá trình thực nghiệm hay từ tài liệu thu thập các nguồn tài liệu uy tín. Để hỗ trợ cho quan điểm, vấn đề mà bạn đang cần làm rõ trong đoạn văn.
 • Tính chặt chẽ: tất cả các thông tin trong đoạn văn đều có sự liên kết và các luận điểm bảo vệ chặt chẽ cho vấn đề mà bạn đang bàn luận.

2.3. Cấu trúc viết 1 bài tiểu luận khoa học: Phần kết bài

Trong phần này, bạn sẽ tổng hợp một cách ngắn gọn, cô động và khái quát nhất những nội dung đã được trình bày ở các chương trước đó.

 • Phần kết luận là một đoạn quan trọng trong bài tiểu luận. Phần kết bài được tóm tắt trong một đoạn và nhắc lại các vấn đề đã được đề cập trong phần giới thiệu.
 • Tránh giới thiệu thêm chủ đề hay ý mới trong phần này.
 • Có thể sử dụng các từ nối như là một tín hiệu chuyển đoạn, chẳng hạn như “Kết luận lại” hay “Nói tóm lại” để hoàn thành phần kết bài.

2.4. Cấu trúc viết 1 bài tiểu luận khoa học: Phần mục lục và phần tài liệu tham khảo

 •  Phần mục lục: là phần giải thích các chữ viết tắt hay biểu đồ, hình vẽ hay danh mục bảng biểu.
 • Phần tài liệu tham khảo: Các tài liệu tham khảo khi liệt kê vào danh mục phải ghi đầy đủ các thông tin cần thiết và theo trình tự sau: số thứ tự, họ, tên tác giả, tên tài liệu ( bài báo ), nguồn ( tên tạp chí, tập, số, năm xuất bản, nhà xuất bản, nơi xuất bản…).

  Địa chỉ:
  VP Hà Nội: Ngõ 73, Đống Đa, HN
  VP HCM: 100 An Dương Vương, P3, Q. 5
  Hotline: 0941484743
  Email: thuevietluanvan247@gmail.com
  Website: https://vietnhanh.vn