Skip to main content

Cách viết tiểu luận Đường lối Cách mạng chưa bao giờ là bài tập dễ dàng. Đặc biệt, tiểu luận có tỷ trọng lớn trong với điểm tổng kết của môn học này. Đường lối Cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam là môn học bắt buộc của nhiều trường đại học. Hiện tại, nhiều trường đã tách bộ môn này thành 2 học phần nhỏ hơn là Lịch sử Đảng và Tư tưởng Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, những bài tiểu luận Đường lối cũng còn giá trị tham khảo rất lớn. Bạn đang bế tắc ngay từ bước tìm ý tưởng cho đề tài? Tham khảo cách viết tiểu luận đường lối cách mạng từ Viết Nhanh nhé!

Cách viết tiểu luận Đường lối Cách mạng - Vietnhanh

Cách viết tiểu luận Đường lối Cách mạng – Vietnhanh

1. Tổng quan về bộ môn Đường lối Cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

Môn Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam nghiên cứu sự ra đời của Đảng cộng sản Việt Nam và đường lối do Đảng đề ra trong quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam từ năm 1930 đến nay. Bộ môn sẽ cung cấp cho sinh viên quá trình ra đời, hình thành và phát triển của Đảng cũng như Đường lối Cách mạng Đảng. Học phần này yêu cầu sinh viên không chỉ nắm vững mà còn lý giải, ứng dụng đường lối của Đảng vào thực tiễn. Ngoài ra, sinh viên được kỳ vọng sẽ đóng góp, xây dựng đường lối trở nên toàn diện hơn nữa, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của cách mạng nước ta.

2. Bố cục viết tiểu luận Đường lối Cách mạng

Tiểu luận Đường lối Cách mạng cũng có bố cục tương tự các bài tiểu luận khác. Cụ thể, tiểu luận Đường lối Cách mạng gồm 4 phần: 

Lời nói đầu

Phần đầu tiên đóng vai trò như lời giới thiệu, cung cấp cho độc giả tổng quan về đề tài thực hiện. Lời nói đầu cần trả lời được những câu hỏi sau: Vấn đề nghiên cứu là gì? Lý do chọn đề tài? Mục đích của bài nghiên cứu? Tổng quan bố cục của tiểu luận? Lời nói đầu có độ dài lý tưởng từ 1 – 1.5 trang

Nội dung

Sau lời mở đầu, tiểu luận trực tiếp diễn giải vấn đề cần nghiên cứu. Phần Nội dung thường bao gồm cơ sở lý thuyết về đề tài, phân tích và áp dụng thực tế. Nội dung là phần quan trọng nhất của bài tiểu luận. Một nội dung được đánh giá là thấu đáo cần có độ dài ít nhất 10 trang. 

Kết luận

Tóm tắt ngắn gọn nội dung chính và kết quả của nghiên cứu

Danh mục tài liệu tham khảo

Đây là phần tổng hợp những tài liệu bạn đã sử dụng để tham khảo, trích dẫn trong tiểu luận. Bạn nên lựa chọn những nguồn tham khảo chính thống, uy tín. Những nguồn này có thể kể đến như các bài nghiên cứu đã được đăng, sách được xuất bản bởi các nhà xuất bản uy tín, báo chính thống,… Sinh viên cần làm cẩn thận phần này để tránh bị đánh giá là đạo văn. Ngoài ra, cần cẩn thận lựa chọn nguồn tham khảo để tránh những thông tin sai lệch. 

Tiểu luận Đường lối Cách mạng - Minh hoạ

Tiểu luận Đường lối Cách mạng – Minh hoạ

3. Cách viết tiểu luận Đường lối Cách mạng: Gợi ý 10 đề tài

  1. Phân tích chủ trương chuyển hướng chỉ đạo chiến lược cách mạng của Đảng sau khi chiến tranh thế giới thứ 2 bùng nổ.
  2. Vai trò của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc với việc thành lập Đảng cộng sản Việt Nam
  3. Tìm hiểu Cương lĩnh Chính trị đầu tiên của Đảng cộng sản Việt Nam (2/1930).
  4. Những sáng tạo về đường lối của Đảng trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp (1946 – 1954).
  5. Tìm hiểu quan điểm của Đảng về xây dựng phát triển nền văn hóa trong thời kỳ đổi mới.
  6. Các điều kiện cần và đủ cho việc thực hiện mục tiêu Công nghiệp hóa, hiện đại hóa thời kỳ đổi mới.
  7. Tính tất yếu của việc xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân ở Việt Nam.
  8. Thực tiễn vận dụng tư tưởng của Đảng về xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng Xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.
  9. Những thành tựu và hạn chế trong công cuộc chống tham nhũng của Đảng ta hiện nay.
  10. Thực hiện tái cơ cấu nền kinh tế nước ta hiện nay: khó khăn và giải pháp.

4. Lời kết

Viết nhanh - Đơn vị viết thuê uy tín

Viết nhanh – Đơn vị viết thuê uy tín

Trên đây là hướng dẫn cách viết tiểu luận đường lối cách mạng từ vietnhanh.vn. Hy vọng bài viết đã phần nào tháo gỡ những băn khoăn về cách viết tiểu luận đường lối cách mạng.

Nếu cần tư vấn và giải đáp thắc mắc của các bạn về dịch vụ thuê viết luận văn. Các bạn có thể liên hệ trực tiếp với nhân viên tư vấn qua hotline: 0941.484.743

Ngoài ra, nếu quý khách có nhu cầu hãy để lại thông tin liên lạc thông qua website: https://vietnhanh.vn.