Skip to main content

Bạn đang muốn hiểu rõ hơn về cách viết luận văn tiếng anh? Bạn muốn tìm định nghĩa, các yêu cầu và cách viết luận văn tiếng Anh văn một cách chỉnh chu, đạt chất lượng? Hãy để chúng tôi giải đáp cho bạn thông qua bài viết dưới đây:”Học cách viết luận tiếng anh cùng Vietnhanh.”

1. Khái niệm chung về luận văn tốt nghiệp, luận văn thạc sĩ

Luận văn tiếng Anh là một sản phẩm nghiên cứu khoa học với tính chất học thuật cao. Khi nhắc tới định nghĩa về luận văn tiếng anh, ta có thể nói tới một số thuật ngữ liên quan dưới đây:

1.1 Luận văn tiếng anh là gì?

Luận văn tiếng Anh là bài luận cuối khóa của các sinh viên, học viên và được viết hoàn toàn bằng tiếng Anh. Tại Việt Nam, luận văn tiếng Anh thường được sử dụng cho các học viên, sinh viên ngành học bằng tiếng Anh hoặc ngành ngôn ngữ Anh, sinh viên quốc tế và hoặc do quy định của trường đối với ngành học.

1.2 Khoá luận tiếng anh là gì?

Khóa luận tiếng Anh là sản phẩm nghiên cứu cuối khóa được trình bày bằng ngôn ngữ Anh của sinh viên đại học. So với luận văn, khóa luận có độ dài ngắn hơn, nội dung nghiên cứu cũng thường không chuyên sâu bằng.

Khóa luận có thể lấy các sản phẩm luận văn đã bảo vệ thành công làm tài liệu nghiên cứu, nhưng luận văn không được sử dụng sản phẩm khóa luận của sinh viên như tài liệu tham khảo, trích dẫn trong bài.

2. Cấu trúc cơ bản của luận văn tiếng Anh

Cấu trúc là mục đầu tiên cần lưu ý trong cách viết luận văn tiếng Anh để sản phẩm đạt chuẩn về mặt học thuật, được đánh giá cao bởi giới chuyên môn và đạt điểm cao.

2.1. Introduction ( Mở đầu)

Trong cách viết luận văn tiếng anh thì phần mở đầu, người viết cần nêu rõ các mục sau:

 •  Rationale (Tính cấp thiết của đề tài): Trong phần này, người viết cần nêu được hai vấn đề chính là lý do chọn đề tài và tính cấp thiết của đề tài trong lĩnh vực học thuật và thực tiễn.
 •  Aim(s) of the study (Mục tiêu nghiên cứu): Trong phần này, người viết cần chỉ ra mục tiêu nghiên cứu tổng quan và cụ thể của đề tài.
 •  Object and range of study ( Đối tượng và phạm vi nghiên cứu): Với mục này, người viết cần chỉ rõ sự vật, hiện tượng, tình huống cụ thể, giới hạn và địa điểm nghiên cứu trong bài.
 • Research methods (Phương pháp nghiên cứu): Người viết cần liệt kê các phương pháp nghiên cứu được áp dụng trong bài luận văn.
 • Structure of the study (Kết cấu luận văn): Liệt kê các chương của bài nghiên cứu.

2.2. Literature review (Tổng quan tài liệu)

Trong mục tổng quan nghiên cứu, người viết cần thực hiện:

 • Nhóm các tài liệu tham khảo / nguồn nghiên cứu theo các mẫu số chung như phương pháp tiếp cận định tính so với định lượng, kết luận của tác giả, mục đích, mục tiêu cụ thể.
 • Tóm tắt các nguồn tài liệu/ nguồn nghiên cứu với các ưu điểm, sự khác biệt độc đáo. Tiến hành tổng hợp so sánh và phân tích giữa các nguồn.
Cách viết luận văn tiếng anh

Cách viết luận văn tiếng anh

2.3. Methodology ( Phương pháp luận)

Trong cách viết luận văn tiếng anh thì phần phương pháp luận, người viết cần nêu rõ những vấn đề sau:

 • Thiết kế nghiên cứu: Khái quát cách thức thu thập tài liệu, số liệu được sử dụng như công cụ nghiên cứu và cơ sở lý luận của bài luận văn
 • Cách thức thu thập, chọn lọc dữ liệu: Chỉ rõ các phương pháp được sử dụng trong bài thuộc loại hình nào dưới đây:
 • Phương pháp nghiên cứu định tính và định lượng
 • Phương pháp phân tích và tổng hợp
 • Phương pháp quy nạp và diễn giải
 • Phương pháp thực nghiệm
 • Phương pháp phi thực nghiệm
 • Phương pháp lịch sử và phương pháp logic
 • Cách thức phân tích các nguồn dữ liệu: Người viết cần dựa vào bản chất nguồn dữ liệu đã thu thập và trình bày cách thức phân tích nguồn dữ liệu:
  • Với dữ liệu định tính, người viết luận văn có thể tiến hành phân tích theo các hướng sau: phân tích nội dung, phân tích tường thuật, phân tích diễn ngôn, lựa chọn lý thuyết có căn cứ
  • Với dữ liệu định lượng, người viết có thể phân tích theo các hướng sau: thống kê mô tả, các biện pháp tần số, biện pháp của xu hướng trung ương, các biện pháp phân tán hoặc biến đổi, các biện pháp của vị trí, thống kê suy luận
 • Các công cụ, tài liệu được sử dụng trong nghiên cứu: Liệt kê chi tiết các công cụ được sử dụng phục vụ nghiên cứu như tài liệu khoa học, phần mềm phân tích số liệu, bảng biểu.

2.4. Results ( Kết quả)

Trong cách viết luận văn tiếng anh thì phần kết quả người viết cần trình bày chi tiết kết quả chính và kết quả phụ của bài viết. Đối với kết quả số liệu cần trình bày rõ ràng trong bảng biểu.

Người viết cần trình bày trung thực kết quả, ngay cả khi kết quả mang hướng tiêu cực và mâu thuẫn, không đưa quan điểm cá nhân, nhận xét vào phần này.

2.5. Discussion ( Thảo luận)

Trong phần thảo luận, người viết cần làm rõ những ý sau:

 • Tóm lược về bối cảnh, các giả thuyết, mục tiêu, và phát hiện chính trong nghiên ns)cứu
 • So sánh kết quả với các sản phẩm nghiên cứu cá nhân trước đó, hoặc các bài nghiên cứu khoa học có cùng đề tài
 • Khái quát hóa và nêu ý nghĩa của kết quả;
 • Đánh giá các ưu nhược điểm của bài nghiên cứu, phương thức tiếp cận vấn đề
 • Kết luận tổng quan, khái quát rút ra từ kết quả và bàn luận.

2.6. Conclusion ( Kết luận)

Phần kết luận của bài luận văn tiếng Anh thường gồm 2 phần

 •  Concluding remarks ( Nhận xét): Khái quát quan điểm của bài luận văn, nhận xét cách nhìn nhận, hướng giải quyết vấn đề trong bài.
 •  Limitations and suggestions for further studies (Các hạn chế và đề xuất cho các nghiên cứu khác): Chỉ ra những hạn chế trong quá trình nghiên cứu như thời gian, kinh phí,… Đồng thời đưa ra hướng giải quyết, đề xuất cho những người quan tâm cùng đề tài có thể tham khảo và áp dụng làm sáng tỏ vấn đề hơn trong bài nghiên cứu cá nhân.

2.7. References ( Tài liệu tham khảo)

Người viết nên đặc biệt quan tâm tới phần tài liệu tham khảo, tránh thiết sót tài liệu dẫn tới lỗi đạo văn. Đồng thời, người viết cần trích dẫn tài liệu tham khảo theo chuẩn quốc tế APA hoặc Harvard Style để sản phẩm đạt chuẩn phong cách học thuật.

Cách viết luận văn tiếng anh

Cách viết luận văn tiếng anh

3. Quy trình 6 bước viết luận văn tiếng anh (học cách viết luận văn tiếng anh cùng Vietnhanh)

3.1 Lựa chọn chủ đề

Đối với các chủ đề bài luận, nhà trường, giảng viên có thể gợi ý hoặc do bản thân các bạn tự đề xuất nhưng không được trùng lặp với các đề tài đã được nghiên cứu trước đó.

Chủ đề luận văn tiếng anh là gì? Dựa trên cơ sở chuyên ngành, năng lực, tài năng và các điều kiện thuận lợi của bản thân hay những ý tưởng của mình mà các bạn có thể đề xuất chủ đề bài luận hợp lý.

3.2 Xây dựng đề cương

Sau khi đề tài mà bạn chọn được thông qua, bước tiếp theo bạn phải làm là xây dựng đề cương cho luận văn: xác định mục tiêu, đối tượng, bố cục, phạm vi nghiên cứu,…

Để làm được một bài luận bằng tiếng anh tốt, bạn cần phải đặt ra mục tiêu cụ thể. Từ đó bạn sẽ biết mình đang nỗ lực để làm gì và có động lực để hoàn thành bài luận.

Mục tiêu có thể là điểm số mà bạn mong muốn, thời gian bạn muốn hoàn thành hoặc những mục tiêu cao cả hơn như áp dụng những thành tựu từ nghiên cứu trong bài luận bằng tiếng anh của bạn,…

Xác định mục tiêu rõ ràng, bạn sẽ lên được đề cương chi tiết bao gồm các chương, các luận cứ phục vụ chủ đề để biết được cần tìm những thông tin gì và nên tìm chúng ở đâu.

3.3 Lên kế hoạch nghiên cứu 

Biết được phải nghiên cứu những gì, bạn đừng vội lao vào tìm thông tin ngay. Hãy tự lập cho bản thân một kế hoạch nghiên cứu đề tài cụ thể để phân bổ đúng thời gian đảm bảo tiến độ bài luận, đồng thời tránh bị thiếu sót các thông tin cần thiết, quan trọng.

3.4 Lên dàn ý chi tiết

Dàn ý cho bài luận văn tiếng anh là gì?

Đó chính là khung của bài luận, những ý chính mà bạn muốn trình bày.

Bạn cần đưa ra cơ sở lý luận mà bạn nghiên cứu trong luận văn, thực trạng của vấn đề và giải pháp cho các vấn đề ấy.

Trong cách viết luận văn tiếng anh thì lên một dàn ý – outline tỉ mỉ cẩn thận sẽ giúp bạn nhìn lại những thông tin mà bạn nghiên cứu đã đúng chưa? Đủ chưa? Chúng có logic với nhau và liên quan mật thiết đến chủ đề hay không?

3.5 Nhờ giảng viên hỗ trợ

Bất kỳ giảng viên nào cũng sẵn lòng giúp đỡ bạn nếu bạn ngỏ ý. Hãy đưa dàn ý bài luận của bạn cho họ xem và nhờ họ góp ý. Những ý kiến, nhận xét của họ chắc chắn giúp bài luận của bạn đi đúng hướng và đạt điểm số cao hơn.

Một lưu ý nhỏ: Chuẩn bị tất cả những câu hỏi, vấn đề, thắc mắc của mình về chủ đề bài luận có thể thảo luận để buổi gặp các giảng viên trở nên hiệu quả hơn. Đừng quá lan man, quá xa chủ đề làm mất nhiều thời gian bởi giảng viên thường là những người rất bận rộn.

3.6 Triển khai viết bài luận tiếng anh

Có trong tay bố cục và dàn ý chi tiết, việc bạn cần làm bây giờ là ngồi xuống và bắt tay vào việc viết bài luận bằng tiếng anh ngay thôi.

“Logic” và “dễ hiểu” là hai yếu tố buộc phải có trong luận văn của bạn. Hãy coi đề tài này là một chủ đề nghiên cứu mới, bạn phải trình bày làm sao để những người chưa biết gì về chủ đề này có thể hiểu được điều mà bạn đang muốn nói tới, liên kết được các vấn đề lại với nhau.

Sau khi viết xong, bạn hãy đọc lại bài luận tiếng anh của mình nhiều lần và để ý các lỗi như:

– Lỗi chính tả

– Lỗi ngữ pháp

– Lỗi dùng từ, đặt câu

– Sử dụng các từ nối để liên kết câu, đoạn trong bài luận

– Trích dẫn nguồn đầy đủ rõ ràng (chắc chắn rằng các nguồn trích dẫn uy tín, minh bạch, đáng tin cậy)

Bạn nên sử dụng giọng văn khách quan, câu từ súc tích, ngắn gọn, đừng đưa nhận định cá nhân mang nhiều cảm tính vào quá nhiều sẽ làm bài luận văn thiếu tính thuyết phục.

Với các thông tin về khái niệm luận văn tiếng anh là gì cùng quy trình viết luận văn tiếng anh như trên, Luận Văn 1080 tin rằng bạn đã nắm được cách viết một bài luận đạt được điểm số như bạn mong muốn.

Nếu gặp bất kỳ thắc mắc gì  về cách viết luận văn tiếng anh của bạn, hãy liên hệ với Vietnhanh để được đội ngũ chuyên gia có trình độ chuyên môn cao giải đáp và giúp đỡ tận tình. Chúc bạn có một bài luận văn tiếng anh hoàn hảo!

4. Liên hệ với chúng tôi

Học cách viết luận văn tiếng anh cùng Vietnhanh

Học cách viết luận văn tiếng anh cùng Vietnhanh

Mọi yêu cầu, thắc mắc cũng vui lòng liên hệ Hotline: 0941.484.743 để được giải đáp cũng như hỗ trợ tư vấn 24/7 miễn phí.

Vietnhanh.vn rất mong được hợp tác cùng các bạn! Trân thành cảm ơn!