Skip to main content

Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam là môn học bắt buộc của hầu như mọi sinh viên trên ghế giảng đường. Việc hoàn thiện tốt bài tiểu luận môn học chính là tiền đề để có một kết quả tốt. Bạn đang loay hoay chưa tìm ra hướng đi cho bài tiểu luận? Bạn muốn có những nguồn tham khảo giá trị và trực quan hơn. Tham khảo gợi ý đề tài cũng như 5 mẫu bài viết tiểu luận môn Lịch sử Đảng từ Viết nhanh nhé!

mẫu bài viết tiểu luận

Mẫu bài viết tiểu luận – Viết nhanh

Tổng quan về bộ môn Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

Lịch sử Đảng là bộ môn nâng cao nhận thức, hiểu biết về Đảng Cộng sản Việt Nam – đội tiền phong lãnh đạo cách mạng Việt Nam đưa đến những thắng lợi, thành tựu có ý nghĩa lịch sử to lớn trong sự phát triển của lịch sử dân tộc. Sinh viên sẽ được nghiên cứu về lý tưởng và truyền thống đấu tranh cách mạng của Đảng và dân tộc. Mục đích của môn học không chỉ là nâng cao nhận thức mà còn vun đắp cho sự tin tưởng và niềm tự hào về Đảng và những đường lối của Đảng. Thông qua đó, sinh viên được kỳ vọng sẽ tham gia xây dựng Đảng ngày càng vững mạnh, tiếp tục thực hiện sứ mệnh của Đảng lãnh đạo bảo vệ vững chắc Tổ quốc và xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

Mẫu bài viết tiểu luận – Gợi ý 10 đề tài môn Lịch sử Đảng

 1. Tính tất yếu lịch sử của sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam và sứ mệnh lịch sử của Đảng.
 2. Phân tích tầm nhìn thiên tài của Nguyễn Ái Quốc và Đảng Cộng sản Việt Nam thể hiện trong Cương lĩnh Chính trị đầu tiên của Đảng.
 3. Cách mạng Tháng Tám năm 1945 và ý nghĩa của nó trong sự phát triển của lịch sử Việt Nam.
 4. Những đặc điểm tích cực và hạn chế của phong trào cách mạng 1930 – 1939 ở nước ta và rút ra những bài học lịch sử.
 5. Những đặc điểm quan trọng của quá trình xây dựng và bảo vệ chính quyền cách mạng giai đoạn 1945-1946.
 6. Thắng lợi của kháng chiến chống thực dân Pháp 1946 – 1954. Bài học kinh nghiệm lãnh đạo cách mạng của Đảng ta và ý nghĩa lịch sử.
 7. Chứng minh tính đúng đắn và giá trị to lớn của hiệu lệnh từ Đại hội VI của ĐCS Việt Nam: “Đảng phải đổi mới về nhiều mặt, trước hết là đổi mới tư duy”.
 8. Tính tất yếu của việc chuyển đổi từ nhà nước trực tiếp can thiệp vào nền kinh tế sang nhà nước kiến tạo phát triển ở Việt Nam hiện nay.
 9. Những thành tựu và hạn chế trong công cuộc chống tham nhũng của Đảng ta hiện nay.
 10. Những THÀNH TỰU cơ bản về quản lý phát triển xã hội ở nước ta trong những năm đổi mới (1986 – 2019).

3 mẫu bài viết tiểu luận Lịch sử Đảng tiêu biểu

Mẫu bài viết tiểu luận 1: So sánh nội dung của bản Luận cương tháng 10/1930 với bản Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng

Chi tiết 

Mẫu bài viết tiểu luận 2: Đường lối xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng Xã hội chủ nghĩa

Chi tiết

Mẫu bài viết tiểu luận 3: Đường lối đối ngoại của Đảng Cộng sản Việt Nam giai đoạn từ sau năm 1975 đến nay

Chi tiết

Mẫu bài viết tiểu luận 4: Ý nghĩa thời đại của Cách mạng Tháng 8 năm 1945

Chi tiết

Mẫu bài viết tiểu luận 5: ​​Chủ trương đúng đắn của Đảng quyết định đưa miền Bắc quá độ lên chủ nghĩa xã hội sau năm 1954

Chi tiết

Đơn vị viết tiểu luận Lịch sử đảng uy tín, chuyên nghiệp

Viết tiểu luận Lịch sử Đảng chưa bao giờ là bài tập dễ dàng với sinh viên. Bạn chưa tìm ra hướng đi cho bài tiểu luận? Thời gian quá gấp để bạn có thể hoàn thành chỉn chu? Dù là vấn đề nào, dịch vụ viết tiểu luận chính là lời giải cho khó khăn của bạn.

Là đơn vị có nhiều năm kinh nghiệm trong ngành viết thuê tiểu luận đa ngôn ngữ, Luận Văn Online cam kết: 

 • Đặt chất lượng làm tiêu chí hàng đầu
 • Giá cả hợp lý
 • Không đạo văn
 • Giao bài đúng hạn
 • Bảo mật thông tin khách hàng

Liên hệ với chúng tôi

Trên đây là tổng hợp mẫu bài viết tiểu luận của Viết nhanh cho môn học Lịch sử Đảng. Hy vọng bài viết đã cung cấp những mẫu bài viết tiểu luận có giá trị tham khảo cho bạn đọc. 

Nếu cần tư vấn hay quan tâm tới dịch vụ thuê viết tiểu luận. Các bạn có thể liên hệ trực tiếp với nhân viên tư vấn qua hotline: 0941.484.743. Chúng tôi mong rằng trong tương lai sẽ được đồng hành và phục vụ quý bạn. Xin cảm ơn vì các bạn đã chú ý theo dõi!