Skip to main content

Cách viết tiểu luận

Đối với thế hệ sinh viên khi đang ngồi trên ghế giảng đường đại học thì việc làm tiểu luận hết sức quan trọng, nó là bắt buộc đối với sinh viên và có thể không bắt buộc đối với sinh viên các trường khác. Việc làm tiểu luận giúp cho sinh viên tiếp cận phương pháp nghiên cứu khoa học, khả năng tìm kiếm tư liệu, vận dụng các kiến thức đã học và góp phần xây dựng cho sinh viên nền tảng tự học, tự nghiên cứu trên con đường sự nghiệp sau này. Tuy nhiên sẽ có rất nhiều cách viết tùy theo nhiều loại tiểu luận. Như cách viết tiểu luận ngắn, hay viết tiểu luận dài đều dựa trên quy định, phương hướng nghiên cứu của mỗi người thực hiện tiểu luận. Việc làm tiểu luận cần chú ý những bước hướng dẫn cách viết tiểu luận với các vấn đề sau: nhập đề, thảo luận và kết luận.

 • Nhập đề trình bày câu hỏi sẽ được trả lời, nêu luận đề chung và cơ cấu trong cách viết tiểu luận ngắn hoặc dài.
 • Phần thảo luận thì bàn từng điểm của bài viết
 • Phần kết luận thì tóm tắt luận đề chung và đưa ra suy nghĩ riêng của người viết về vấn đề vừa thảo luận.

Cách viết tiểu luận ngắn, hay viết tiểu luận dài đều dựa trên quy định (Nguồn ảnh: Internet)

Bên cạnh hướng dẫn cách viết tiểu luận, bạn cần nắm rõ các yếu tố cần thiết cho một bài tiểu luận để xây dựng dung lượng trong cách viết tiểu luận ngắn hoặc dài: 

 • Tính cấp thiết của đề tài: Nêu lý do chọn đề tài, sự cần thiết và tính thời sự của vấn đề nghiên cứu,
 • Câu hỏi nghiên cứu: Vì sao chọn nghiên cứu đề tài này?
 • Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu: Mục đích nghiên cứu của đề tài là gì? Để đạt mục đích đó đề tài sẽ giải quyết những nội dung nào?
 • Đối tượng và phạm vi nghiên cứu: Đối tượng nghiên cứu đề tài nghiên cứu vấn đề gì?
 • Phạm vi nghiên cứu: Phạm vi về không gian, thời gian (VD: Việt Nam, giai đoạn hiện nay)
 • Cơ sở lý luận và phương pháp nghiên cứu 
  • Cơ sở lý luận: quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lênin về vấn đề
  • Phương pháp nghiên cứu: đề tài sử dụng phương pháp luận biện chứng duy vật với các phương pháp như: thống nhất logic và lịch sử, phân tích, tổng hợp, khái quát hóa và hệ thống hóa. 
 • Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của đề tài
  • Ý nghĩa lý luận: đề tài giải quyết được vấn đề lý luận gì?
  • Ý nghĩa thực tiễn: đề tài có ý nghĩa về mặt thực tiễn như thế nào?

Cần nắm rõ các yếu tố cần thiết cho một bài tiểu luận (Nguồn ảnh: Internet)

Đối với các nội dung cho cách viết tiểu luận giáo dục quốc phòng và cách viết tiểu luận kinh tế chính trị cần phải phải nêu bật được vấn đề nghiên cứu, phân tích. Vấn đề lựa chọn có thể là ở phạm vi hẹp, nhưng nếu viết theo cách viết tiểu luận đường lối cách mạng nên sắp xếp hệ thống gồm các cấu phần có liên quan hữu cơ với nhau nên trong quá trình phân tích vấn đề hẹp đã chọn, bài viết ít nhiều sẽ đề cập đến các cấu phần khác của hệ thống. Trong đó,cách viết tiểu luận giáo dục quốc phòng và cách viết tiểu luận kinh tế chính trị cần thể hiện sự logic, hợp lý mối quan hệ trong lối viết tiểu luận đưa đến vấn đề đang được xác định nghiên cứu.

Về kết cấu cách viết tiểu luận giáo dục quốc phòng và cách viết tiểu luận kinh tế chính trị, khi thực hiện có thể có sự lựa chọn riêng, nhưng bài viết cần được thể hiện một cách mạch lạc, dễ hiểu, rõ vấn đề. Riêng đối với cách viết tiểu luận đường lối cách mạng, hết sức tránh tình trạng chắp vá một cách cơ học, phi logic vì đây là những lý thuyết, tư liệu vô cùng quan trọng.

Đối với cách viết tiểu luận giáo dục quốc phòng và kinh tế chính trị cần phải nêu được vấn đề nghiên cứu, phân tích(Nguồn ảnh: Internet)

Kinh Nghiệm Thực Hiện Có Cách Viết Tiểu Luận Ngắn Gọn

1.Chọn đề tài: 

Đây là bước khá khó khăn nhưng cũng là điều kiện tiên quyết để xây dựng cho một bài tiểu luận. Nên nếu bạn mong muốn truyền tải trong cách viết tiểu luận ngắn gọn mà đầy đủ thì nên xây dựng, liên kết dữ liệu liên quan xem đề tài đó tính thực dụng nhất, và có ý nghĩa nhất. Việc lựa chọn được một đề tài hay, có ý nghĩa thực tiễn xem như là một thành công. Hơn nữa, đề tài càng ý nghĩa thì việc thực hiện sẽ càng làm ta cảm thấy thích thú và cách viết tiểu luận ngắn gọn dễ đi vào thực tiễn nhiều hơn. Dù khó khăn cách mấy cũng không làm ta chán nản. Trước khi chọn có thể tìm kiếm thử xem trên thế giới có ai làm về nó chưa, hoặc gần giống thế. Nếu có những tài liệu tương tự thì chứng tỏ đó là đề tài khả thi có thể làm được.

2. Tìm tài liệu: 

Sau khi đã có đề tài thì cần xây dựng khoảng thời gian nghiên cứu tài liệu, Hãy tìm thật nhiều tài liệu có liên quan từ nhiều nguồn khác nhau. Đọc kĩ các quy chế hướng dẫn cách viết tiểu luận ở phần tài liệu để xác định rõ hướng tài liệu cần nghiên cứu, cách sắp xếp, bố cục tài liệu sao cho đúng. Ngay cả khi search google thì cần thay đổi nhiều từ khóa khác nhau, sử dụng lẫn cả tiếng anh lẫn tiếng việt để nguồn tài liệu phong phú hơn. Tài liệu liên quan càng gần đề tài thì sẽ càng dễ cho ta thực hiện. 

3. Tiến hành thực hiện

Đối với bước này, chúng tôi nên khuyên bạn hãy đọc kỹ quy chế hướng dẫn cách viết tiểu luận, từ đó chia đề tài thành những module nhỏ để thực hiện lần lượt và có kế hoạch để hoàn thành từng module một trong những khoảng thời gian định trước. Điển hình như việc thực hiện cách viết tiểu luận đường lối cách mạng, đây là đề tài khá sâu cần khá nhiều lý thuyết để đưa ra hướng nghiên cứu nên khi thực hiện nếu thấy bế tắc thì nên suy nghĩ sang hướng khác để tránh mất thời gian và đôi khi sẽ giúp ta tìm được hướng đi tốt hơn. Khi hoàn thành hết các module thì có thể mở rộng đề tài hơn để giải quyết bài toán rộng hơn, hãy giải bài toán lý tưởng trước rồi mới nghĩ đến các trường hợp cụ thể và tổng quát hơn.

Sau khi đã giải quyết xong bài toán cho đề tài nghiên cứu, thì đối với mỗi quy trình tiểu luận cần xây dựng sắp xếp cấu trúc trình bày làm sao nêu bật được ý nghĩa của đề tài và ý tưởng người nghiên cứu thực hiện Phần trình bày về nội dung chú ý dẫn ra những phần nào là tham khảo và những phần nào là tự làm. Phải trình bày rõ cho người khác thấy mình đã làm được. Đánh giá xem kết quả của mình tốt hay không, tốt ở điểm nào và điểm nào cần khắc phục, hướng phát triển là gì…

Việc lựa chọn được một đề tài hay, có ý nghĩa thực tiễn xem như là một thành công (Nguồn ảnh: Internet)

Bên cạnh đó, cần lưu ý cách thực hiện bố cục cho tiểu luận: Bài viết đánh máy vi tính, bài viết chính dùng font Times New Roman 14, Unicode. Cách đoạn và dãn dòng hợp lý. Tổng số trang bài viết 10-40 trang A4 (không tính bìa, phụ lục, mục lục và danh sách tài liệu tham khảo).

Tóm lại, để thực hiện một tiểu luận vô cùng khó nhưng nếu bạn đọc kỹ các quy chế hướng dẫn cách viết tiểu luận thì sẽ không khó để thực hiện. Riêng đối với sinh viên thì việc thực hiện các bài nghiên cứu để làm tiểu luận là việc hết sức quan trọng, nó là một trong những điều bắt buộc nhưng nó như khuôn mẫu để xây dựng lối tư duy nghiên cứu cho các thế hệ kế tựu. Việc làm bài viết tiểu luận giúp cho sinh viên tiếp cận phương pháp nghiên cứu khoa học, khả năng tìm kiếm tư liệu, vận dụng các kiến thức đã học và góp phần xây dựng cho sinh viên nền tảng tự học, tự nghiên cứu trên con đường sự nghiệp sau này. Từ đó, có thể xây dựng bài tiểu luận nghiên cứu của mình thành một bài nghiên cứu khoa học phù hợp cho tương lai.